WEB SİTESİ FRANCHISE BAŞVURU FORMU’NUN KULLANILMASINA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Bornova Özel Nets Polikliniği-Hatice Nur Uzgenç tarafından sunulan https://www.netsclub.com.tr/tr/kurumsal/Franchise adresindeki başvuru formunu kullanmam sebebiyle öğrenilen kişisel verilerimle ilgili,  Web Sitesi Franchise Başvuru Formu Aydınlatma Metni‘ni okuduğumu, bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerimin, yine bu aydınlatma metninde yer alan hukuki sebeplerle, açıklanan kişilere, açıklanan amaçlarla aktarılabileceğini ve kişisel verilerimle ilgili olarak  istediğim zaman aydınlatma metninde yer alan iletişim kanallarıyla veri sorumlusuna başvurabileceğimi biliyor, Web Sitesi Franchise Başvuru Formu Aydınlatma Metni içeriğine açık rıza gösteriyorum.